Μέλι νοείται

Μέλι νοείται το τρόφιμο που παράγουν οι μελιτοφόρες μέλισσες,από το νέκταρ των ανθέων ή από εκκρίσεις που προέρχονται από ζωντανά μέρη των φυτών ή που βρίσκονται πάνω σ’αυτά,τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις) συλλέγουν,μεταποιούν ,αναμιγνίουν με δικές τους ειδικές ουσίες, αποταμιέυουν και αφήνουν να ωριμάσουν μέσα στις κυρήθρες της κυψέλης.Η σύσταση του μπορεί να είναι ρευστή ,παχύρευστη ,ή μερικώς ή ολικός κρυσταλλωμένη. 
 
Το χρώμα του ποικίλει από σχεδόν άχρωμο εώς καφέ σκούρο.Η γεύση και το άρωμα ποικίλουν και εξαρτώνται από την φυτική του προέλευση.