Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Δ. Αγ.Δημητρίου 150 Αγ.Μαρίνας-Κορωπί 
Τ. 22910-91479 
Ε. info@karmeli.gr